Stadig flere bedrifter utfører systematiske undersøkelser for å kartlegge medarbeidertilfredshet og arbeidsklima i bedriften. Denne typen undersøkelser kan danne et godt utgangspunkt for å skape trivsel, engasjement og drive utviklingsarbeide, samt beholde og tiltrekke seg de beste medarbeiderne.

Utfordringene ved arbeidsmiljøundersøkelser er flere, blant annet valg av metode, innhold og oppfølging av resultatene i etterkant. Abelia ønsker å belyse arbeidsmiljø og arbeidsmiljøundersøkelser som tema. Særlig vil vi sette fokus på ledelsesutfordringene i kunnskapsbedrifter.

Innledninger til diskusjon:

  • Kunnskapsledelse, medarbeidertilfredshet og organisasjonsklima,  ved Inge Jan Henjesand, Abelia
  • Hvorfor og hvordan, ved Stein Knardahl, Stami
  • ”Hvordan omsette arbeidsmiljøundersøkelser til god organisasjonsutvikling? - erfaringer fra SINTEF",-ved HR-direktør Ingeborg Lund, Sintef

Nettverk

Dersom noen er interessert i å fortsette arbeidet med dagens problemstilling, inviterer vi til et videre samarbeide i Abelia-regi. Ta kontakt.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546