De store områdene med sterkest nedgang er bygge- og anleggsvirksomhet med en nedgang på 13,2 %, næringsmiddel- og drikkevareindustri ned 13,6 % og overnattings- og serveringsvirksomhet går ned med 15,3 %. Overnattings- og serveringsvirksomhet har sitt laveste nivå noensinne på 6,0 %.

Abeliabedrifter stabilt lavt

Nedgangen i sykefraværet totalt er på 6,8 % og nivå 1. kvartal 2012 er på 6,3 %. For Abeliabedriftene ligger sykefraværet stabilt lavt på 2,6 %, hvilket er en nedgang fra 2,9 % på samme tid i fjor. Sykefraværet for hele landet ligger på 6,9 %, mens NHO-bedriftene har et nivå på 6,3 %. Sammenligner man NHO-bedriftene med privat sektor i hele landet, har de samme fraværsnivå som NHO bedriftene, men en sterkere nedgang på 7,4 %. Kommunal forvaltning trekker opp fraværet for hele landet, og har et nivå på 9 %.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546