Oppsiktsvekkende tall

Prosjektet Gravid og i jobb kan vise til oppsiktsvekkende resultater:

  • I 2008 var de gravide i bydelen sykemeldt gjennomsnittlig 16,6 uker
  • I 2009 var tallet 19,7 uker.
  • I 2012 var de nede i 4,5 uker

Gravid og i jobb

- Det hele startet med at vi – jeg og min leder – stilte spørsmålstegn ved at det var så høye sykefraværstall i vår bydel blant gravide. Dette ønsket vi å gjøre noe med, sier Solveig Mathisen som er jordmor i Bydel St. Hanshaugen i Oslo til Abelia. - Da ordningen med å gå ut i permisjon 3 uker før fødsel ble innført, trodde vi at dette ville redusere sykefraværet blant gravide. Det skjedde ikke. Det vi så var en økning, sier Mathisen.

Åpenhet

Det tok ikke lang tid før bydelsdirektøren ga klarsignal for å sette i gang prosjektet "Gravid og i jobb". 1. januar 2012 startet vi en pilot i alle bydelens barnehager. - Vi har vært opptatt av full åpenhet hele veien, sier Mathisen. Det er viktig for oss at alle, uansett nivå, vet om prosjektet. Derfor har vi jobbet mye med å gjenta og informere våre medarbeidere i alle aktuelle kanaler. Nå er "Gravid og i jobb" implementert i den overordnede HMS-satsingen til bydelen, og er obligatorisk. Dette er jeg sikker på at er med på å gjøre vår arbeidsplass attraktiv samtidig som det skaper trivsel, sier jordmoren.

Endrer holdninger

Pilotprosjektet i bydelens barnehager viser at det er ikke store og kostbare endringer som skal til. – Ofte handler det vel så mye om å endre holdninger. Jeg har opplevd så mange ganger at gravide møter en strøm av negative tilnærminger fra ledernivå; holdninger som går i retning "ja, ja. Nå som du er gravid, så må vi vel fortest mulig se oss om etter en vikar for å få jobben gjort". Dette er ingen god måte å bli møtt på når du opplever noe av det største i livet, sier Mathisen. Da blir du selv usikker, og føler at du må bli sykemeldt så fort som mulig for å slippe til andre, slik at arbeidet skal bli gjort.

- Slik skal ikke gravide bli møtt hos oss! Vi har laget en liten brosjyre med følgende tekst: Gratulerer! Du har en spennende tid i vente. Vi håper at vi klarer å tilpasse arbeidet ditt etter dine behov, slik at vi får gleden av dine ressurser i bydelen så lenge som mulig. - Vi opplever at når den gravide blir møtt og sett der hun er, er det i seg selv en stor motivasjon for å bli værende i jobb.

Påkledningsrampe og fleksibel arbeidstid

Da vi startet med de ansatte i barnehagene, møtte vi de gravide på deres arbeidsplass. Enkle hjelpemidler som påkledningsrampe og mulighet for å komme litt senere på jobb om morgenen har gitt oppsiktsvekkende resultater. – Ikke bare har sykefraværet gått ned blant de gravide – også de andre ansatte drar nytte dette. Påkledningsrampe er smart for å unngå ryggplager og gjør arbeidet lettere for alle, ikke bare den gravide, sier Mathisen.

Livsfaseorientert personalpolitikk

Gravid og i jobb er helt i tråd med vår overordnede personalpolitikk. Vi er opptatt av å ha en livsfaseorientert personalpolitikk der alle blir sett og ivaretatt på best mulig måte, slik at de kan være på jobb og trives. Modellen fra dette prosjektet kan enkelt overføres på andre grupper som er særlig utsatt for sykefravær, sier Mathisen. Å redusere sykefraværet er viktig både for det offentlige, bedrifter og samfunnet generelt.

Prosjektet har også vakt oppsikt blant politikere. Arbeidsministeren Anniken Huitfeldt har vært på besøk i bydelen, og da sa hun til Dagsavisen: - Dette er et opplegg som vi på sikt må få til over hele landet.

Her kan du lese mer om prosjektet Gravid og i jobb

Her kan du også lese en sak på DN.no der de skriver at hver femte nordmann i arbeidsfør alder ikke jobber

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094