I dag ble det sendt et informasjonsskriv signert av lederne Chaffey og Felix til bedriftene og tillitsvalgte om partssamarbeidet mellom Abelia og El & IT Forbundet i forbindelse med IA-avtalen.

- Vi er godt fornøyd med at vi nå er i gang, sier Abelias Gro Lundberg, rådgiver for arbeidsmiljø og HMS i Abelia.

I følge avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv fra 24 februar 2010, pålegges partene i arbeidslivet en større innsats for å nå målet om å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Rammeavtalen mellom  Abelia og El & IT  Forbundet er signert, og et konstruktivt samarbeid  startet i vinter.

- Det er aktiviteten man får til ute i bedriftene som vil være avgjørende for om de nasjonale målene nås. Det vil kreve godt samarbeid mellom  arbeidsgivere og de lokale parter, med  prioritering av arbeidsmiljøspørsmål, sier Gro Lundberg,

Noen bedrifter kan ha størst utfordringer knyttet til høyt sykefravær mens andre kan ha utfordringer knyttet til manglende seniorpolitikk eller i forhold til rekruttering av personer med redusert funksjonsevne.
Arbeidsgiver og tillitsvalgte må sammen sette realistiske mål for sin virksomhet.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546