IRIS har med midler fra NHOs arbeidsmiljøfond kartlagt konflikter og konfliktforståelse i en rekke medlemsbedrifter og gjort en analyse av tilgjengelig forskningslitteratur. Målsettingen med prosjektet er å bidra til en forbedring av måten konflikter i arbeidslivet håndteres på, og utvikle et verktøy som er nyttig for bedriftene.

Gro Lundberg, Abelias fagsjef i arbeidsmiljøsaker, har arbeidet tett med forskningssjef Kåre Hansen fra IRIS i prosjektet, og hun ønsker verktøyet velkommen. - Jeg håper at ledere, HR-ansvarlige og tillitsvalgte i bedriftene kan sette seg ned sammen for å danne seg en bedre forståelse av konflikter, og hvordan bedriften på raskest og best mulig måte håndterer konflikter når de oppstår, sier Lundberg. Erfaringsvis ser vi at konflikter kan få en helt annen utgang, hvis de håndteres på et tidlig stadie, og på rett måte.

Abelia arrangerer dessuten årlige dagskurs med konflikthåndtering som tema.

Bakgrunn for Konfliktogrammet

Det er foretatt intervjuer av totalt 70 personer i 22 intervjuer, samt en kvantitativ kartlegging av konflikthåndteringspraksis i Abelias medlemsbedrifter. Resultatet viser blant annet at bedriftene ikke ønsker konflikter, men det er relativt vanlig. Konflikter tas tak i for sent og det er lite bruk av prosedyrer i konflikthåndteringen. - Konflikter er et tema som man snakker mye om, men som det reflekteres lite over, sier Lundberg.

Det ble også uttalt at erfaringer fra konflikter påvirker vår forståelse av konfliktbegrepet, noe som i dette prosjektet har påvirket forsker Kåre Hansen fra IRIS til å utvikle Konfliktogrammet. Løsningen på prosjektet har blitt et verktøy som skal bidra til  bedre konfliktforståelse som grunnlag for god konflikthåndtering i bedriftene

Et elektronisk verktøy

Konfliktogrammet er et elektronisk verktøy som er et gratis tilbud, og er et opplegg for en workshop som tar ca 2-3 timer å gjennomføre.  Konfliktogrammet består av en nettløsning med gruppeoppgaver, muntlige instruksjoner/videosnutter og informasjon om de ulike emnene som tas opp. I tillegg følger det med et mer omfattende teksthefte som i hovedsak er ment for den eller de som skal tilrettelegge workshopen internt i bedriften, men som vil være tilgjengelig for alle.

Konfliktogrammet krever kun en enkel registrering for å bli tatt i bruk. Når man har vært gjennom alle gruppeoppavene, trykker man "Generer rapport" og man får tilsendt gruppens besvarelser til epostadressen som ble registrert. Du kan bruke ditt brukernavn og passord så mange ganger du vil.

Hvis dere er mange og ønsker å gjennomføre Konfliktogrammet i flere grupper så kan alle gruppene benytte samme brukernavn og passord som den som foretar registreringen, gruppeleder eller annen mottaker. Da får vedkommende tilsendt hele gruppenes besvarelser til sin epostadresse. Husk at det alltid er den som har registrert bruker som får rapportene tilsendt til sin e-mail.

Her er en video som gir en kort introduksjon til Konfliktogrammet

Du kan logge deg inn her

Teksthefte med mer informasjon finner du her

Les mer om forskningsprosjektet her

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546