Open Mind-programmet har vært i Telenor siden 1996, og programmet er bygd opp rundt vinn-vinn-vinn-prinsippet, altså at Telenor får tilgang til god arbeidskraft via NAV og øker sitt mangfold, at deltakerne får en unik mulighet til å vise seg frem for arbeidsgiver - og den tredje vinneren er samfunnet ved at mennesker går fra trygd til arbeid (skattebetaler).

Funksjonshindrede og innvandrere er to ulike grupper, men de har også mye til felles fordi begge gruppene ofte har vanskeligheter med å få innpass i arbeidslivet.
- Derfor tror vi det å lage et program for å gi innpass til innvandrer-guppen er riktig, og vi ønsker å bruke vår erfaring fra Open Mind for funksjonhindrede, sier direktør i Telenor Open Mind, Ingrid Ihme, til Lundberg Færden. Det skal i disse dager ansettes prosjektleder til arbeidet, og NAV Intro bistår Telenor i rekrutteringen. Prosjektleder utarbeider detaljene i prosjektet ut fra de rammer Telenor og NAV setter.

NAV Intro rekrutterer kandidater, og sammen med prosjektleder skal det plukkes ut fem deltakere som skal være på plass hos Telenor innen 1. april. Disse vil være knyttet økonomisk til NAV i hele eller deler av prosjektperioden, men arbeidsplassen er Telenors lokaler på Fornebu.

Det opprettes en referansegruppe bestående av representanter fra Telenor Norge, IMDI og NAV Intro.

Målsettingen

Telenor, IMDI og NAV Intro skal gjennomføre et prosjekt som skal utvikle et konsept for rekruttering av innvandrere til Telenor. Prosjektet tar sikte på å tilføre Telenor ressurser med et internasjonalt mind-set og kompetanse fra land utenfor Europa. Opplegget sys delvis over samme lest som Open Mind, som er en av flere rekrutteringsmetoder Telenor benytter seg av i dag.

Målgruppe

Arbeidsledige innvandrere med høyere relevant utdanning og arbeidserfaring fra land utenfor Europa. Kandidatene må beherske norsk og engelsk på et nivå som gjør at vedkommende kan kommunisere uformelt med arbeidsgiver og kollegaer.
 

Abelia ønsker Ingrid Ihme og Telenor Open Mind lykke til med prosjektet.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546