ABC i jus og arbeidsmiljøspørsmål

I små virksomheter har lederen mange forskjellige roller: Jo færre ansatte, jo flere administrative oppgaver tilfaller øverste leder. Som leder skal du motivere og være en pådriver. I en liten bedrift er det viktig å være seg bevisst den hårfine balansegangen som skiller det å være leder, kollega og venn. Rammene for adferd er gitt i en rekke lover; som arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og ferieloven. I tillegg til dette finnes det gode verktøy for hvordan du skal håndtere sykefravær, konflikter, omstilling, permitteringer og pensjonsspørsmål.

Etterspurt av medlemmene

- Vi setter i gang et ABC-kurs i jus og arbeidsmiljøspørsmål for å dekke en etterspørsel fra mange av Abelias medlemmer, sier Gro Lundberg, fagansvarlig HMS og arbeidsmiljø i Abelia. På kurset vil vi gå gjennom rammeverket og gi deltakerne konkrete verktøy for hvordan de kan være gode ledere i hverdagen, sier Lundberg.

For mer informasjon og påmelding, se kalenderoppslaget.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546