Dersom vi ser på bransjeinndelingen, har undervisning et fravær på 4,4 % første kvartal 2013. Første kvartal 2012 hadde de et fravær på 4,2 %. Telekommunikasjon har et fravær på 3,9 %. I første kvartal 2012 hadde de et fravær på 3,7 %.

- Abeliabedriftene har generelt sett hatt stabilt lavt sykefravær over mange år, sier fagsjef arbeidsmiljø og HMS i Abelia, Gro Lundberg. Vi ser at kunnskapsbaserte bedrifter satser mye på å legge til rette for de ansatte, nettopp fordi de er helt avhengige av medarbeiderne skal trives og utvikle seg. Dette, i kombinasjon med at kunnskapsarbeidere i høy grad opplever at arbeidet gir mening, bidrar til at sykefraværet er lavt. For øvrig er det særlig to ting som er viktig i sykefraværsarbeidet, og det er klare rutiner og tidlig og god dialog sier Lundberg.

Her kan du laste ned statistikken for alle NHOs medlemsbedrifter 1. kvartal 2013

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546