NHO arbeider sammen med partene i arbeidslivet og myndighetene om en god implementering for medlemsbedriftene. Alle endringer i forskrifter som skal skje frem til ikrafttredelse, må skje både i særskilte forskrfter og plasseres inn i de nye forskriftene.

Hvorfor nye forskrifter?

Hensikten med denne endringen er at det skal bli enklere for virksomheter, arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud, bedriftshelsetjenester m.fl. å få oversikt over pliktene og rettighetene de har etter arbeidsmiljøloven.

Før var kravene spredt i flere forskrifter. Nå er kravene samlet og satt i en sammenheng. Det gjør det enklere for arbeidsgivere å holde oversikt over hvilke krav som er aktuelle for sin virksomhet, følge regelverket og jobbe systematisk med HMS.

De nye forskriftene er mer oversiktlig enn før. Bestemmelser som regulerer samme forhold er nå slått sammen og gjør det enklere å holde oversikt. Strukturen i HMS-forskriftene er ny, men kravene er de samme.

Du finner mer informasjon om de nye HMS-forskriftene på arbeidstilsynets sine nettsider.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546