- Med det nye regelverket må langt flere ledere utarbeide oppfølgingsplaner og gjennomføre dialogmøter. Jeg oppfordrer derfor bedriftene til å sette seg inn i lovendringen så fort som mulig, sier Gro Lundberg, HMS – ekspert i Abelia.

Endringene består i:

  • Enda tidligere oppfølging av sykmeldte fra arbeidsgivers side
  • Oppfølgingsplan og dialogmøter også for gradert sykmeldte
  • Tidligere involvering av sykmelder (oppfølgingsplanen sendes legen)
  • Avvikling av aktiv sykmelding
  • Iverksetting av sanksjoner mot arbeidsgiver, sykmelder eller arbeidstaker som systematisk ikke følger sine forpliktelser.
  • Obligatorisk opplæring av sykmeldere


Tidligere inn i sykefraværsprosessen

En følge av det nye lovforslaget er at arbeidsgiver må utarbeide oppfølgingsplaner og gjennomføre dialogmøter mye tidligere i sykefraværsprosessen enn tidligere. Sykefraværsarbeid må tas på alvor, ellers risikerer man å komme opp i situasjoner der mye blir gjort i siste liten, og kvaliteten på arbeidet kan bli betraktelig redusert. Det er helt klart at rask og tett oppfølging av sykmeldte redusere sykefraværet, sier Lundberg, som minner om at god kunnskap og dialog er viktig.

Strengere sanksjoner

Det blir strengere sanksjonsmuligheter i forhold til hva som praktiseres i dag. Forslaget går ut på at bl.a annet arbeidsgiver kan ilegges gebyr på 5 000 kroner for både ikke å ha avholdt dialogmøte 1 og/eller ikke å ha utarbeidet en oppfølgingsplan innen lovens frister.

Abelia vil følge opp med kurs til sine medlemmer i det nye regelverket høsten 2011. Det første kurset settes opp 6. september, og du kan melde deg på her.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546