Abelia har tidligere arrangert heldagsseminar om temaet konflikthåndtering. Her har det vært bred oppslutning og stor interesse. - Derfor ønsker vi nå å tilby en innføring i temaet også andre steder i Norge, samtidig som rammene for Aktuelt! byr på muligheter for samtale og diskusjon, sier Lundberg og Kvalsnes. På denne måten får vi muligheten til å komme tettere på problemstillingene.

I tillegg til å ha arrangert heldagsseminar, har Lundberg og Kvalsnes bidratt til en artikkel i Ukeavisen Ledelse om temaet. I denne artikkelen kan man blant annet lese at arbeidsgiver har et juridisk ansvar når det gjelder håndtering av personkonflikt. Tar du ikke problemet på alvor kan rettsavgjørelse og et betydelig omdømmetap bli konsekvensene.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546