Appen er laget for ledere med ansvar for oppfølging av sykmeldte medarbeidere.

– Denne applikasjonen vil gi god informasjon og støtte for arbeidsgiverne i det praktiske oppfølgingsarbeidet, sier seksjonssjef May Britt Christoffersen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

«NAV Sykefravær» inneholder:

  • Huskeliste over lovpålagte oppfølgingspunkter med informasjon om tidsfrister og hvem som har ansvaret.
  • Et varslingssystem som gir påminnelser underveis. Den varsler om alle kommende aktiviteter for sykmeldte medarbeidere to uker før fristen går ut med en siste påminnelse samme dag.
  • Tips og råd, blant annet om hvordan arbeidsgivere kan forebygge sykefravær og legge til rette for at arbeidstakere som er sykmeldt kan fortsette i arbeid.

iPhone-versjonen kan lastes ned her.

Android-versjonen kan lastes ned her.

«NAV Sykefravær» er utviklet av NAV i samarbeid med Arbeidstilsynet.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546