NAV-sjef Joakim Lystad åpnet dagen med en brannfakkel:

"Sykemelding er som vanedannende medikamenter", sa Lystad og kvitterte videre at  sykefravær smitter. Lystad sa også at vi må løse gåten med de diffuse lidelsene. Det vil få ned sykefraværet.

Let etter mestringsfølelsen
Abelias fagsjef i HMS, Gro Lundberg, kommenterer at det er utrolig viktig at arbeidsgivere tar tak i folk som sliter så tidlig som mulig, helst før de har levert sykemeldingen, og at man får til en god dialog på hvordan langtidsfravær kan unngås. Hvordan kan vi stimulere til at det er mer attraktivt å gå på jobb? Jeg støtter Lystads oppfordring i å lete etter mestringsfølelsen sier hun.

Status på IA

Deltakerne på seminaret fikk også en status på arbeidet med ny IA-avtale. Avdelingsdirektør for Arbeidsliv i NHO, Lars Jacob Hiim sa at NHO ønsker en avtale som går fra kontroll og overvåking til tillit!

Lundberg, som sitter i NHOs referansegruppe til ny IA avtale, kan fortelle at det nå forhandles i rekordfart. - Vi håper partene kan enes om en redusert belastning på arbeidsgiver og at det blir en forenkling av systemet og fjerning av sanksjonssystemet. Jeg håper også at det kan bli økt fokus på forebygging sier Lundberg, og viser til SINTEFs undersøkelse fra mai 2013, som konkluderer med at det er like viktig å satse på de som er på jobb.

Flere gode eksempler

Seminardeltakerne fikk også med seg gode eksempler på hvordan det jobbes med Inkluderende arbeidsliv fra Norsk Industri, fastlege Erik Werner og dagen ble avsluttet med et gnistrende foredrag med HR direktør i SINTEF, Ingeborg Lund. - Vår arbeidsplass består av FOLK, sier Ingeborg, og forteller at skal du få til noe på arbeidsplassen må man jobbe sammen, og ledelse har stor betydning. 

Vi er stolte over å ha Sintef som medlem i Abelia, sier Lundberg, og roser dem for det arbeidet de nedlegger i inkludering og mottagelsen av mangfoldprisen fra departementet i 2012.

Les mer:

Abelia har tidligere intervjuet Ingeborg om temaet Raushet som kritisk faktor.

Finn også mer informasjon og lenker til alle foredragene på NHOs nettsider

Rapport fra Sintef: Oppfølging av sykemeldte – fungerer dagens regime?

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546