Du finner opptak fra IA-seminaret her

NHO-sjef Kristin Skogen Lund viste til hvordan NHO-bedriftene har "utnyttet" avtalen, slik at sykefraværet er blitt kraftig redusert siden 2001. Hun viste også til at en ny IA-avtale vil gjøre det lettere for alle parter.

Fagsjef i HMS/arbeidsmiljø i Abelia, Gro Lundberg, ga deltakerne en grundig gjennomgang av de nye reglene for sykefraværsoppfølging, som nå har blitt sterkt forenklet. Sanksjonsregimet er også fjernet.

- Det er en lettelse å slippe skjemaene, sa IA-rådgiver i NAV Aud Kristin Brevig. - Og virksomhetene er gode. Vi hjelper dem til å bli enda bedre, sa hun.

Director DHL Quality, Stein Ove Kvamme, la vekt på hvor viktig IA-arbeidet har vært for bedriften og hvordan bedriften aktivt har igangsatt tilretteleggingstiltak og rekruttering av arbeidstakere som har stått utenfor arbeidslivet.

HMS- koordinator Therese Johannesen fra Caverion kunne levere en hel smørbrødliste over hvordan bedriften har brukt IA-arbeidet til gjøre Caverion bedre og mer inkluderende. Ett av eksempelene som sto frem gjaldt hvordan bedriften hadde tatt tak i tabuer som seksuell trakassering. Det dreide seg om hva kvinnelige medarbeidere hadde opplevd i arbeid på prosjekter på andre bedrifter.

Ann-Torill Benonisen i NHO lanserte NHOs dedikerte mobilside for inkluderende arbeidsliv (IA): www.nho.no/ia Her finner man nyttige verktøy og lenker.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Innfører nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd

–Vi innfører nå et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd som vil gjøre det enklere for arbeidsgivere både å forebygge sykefravær og å legge til rette, slik at ansatte kan være i arbeid til tross for helseproblemer, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Dette kan du lese mer om på Regjeringens nettsider.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546