Det går frem av et forsknings -og utviklingsprosjekt i Abelias medlemsbedrifter.

- Prosjektet "Kunnskapsdeling i travelhetens tid" viser at det er en sammenheng mellom læring og kunnskapsdeling på den ene siden, og vesentlige arbeidsmiljøfaktorer som mestring, tillit og motivasjon på den andre siden, sier Gro Lundberg som er fagsjef for arbeidsmiljø og HMS i Abelia.

- Kunnskapsbedrifter vil i årene som kommer møte utfordringer både i å rekruttere, utvikle og beholde topp kvalifisert arbeidskraft. Kunnskapsdeling kan både utvikle medarbeiderne og bidra til at nyansatte kommer raskere inn i jobb. Metodene bidrar til å synliggjøre betydningen av seniorenes kompetanse, og øker motivasjon for at de står lenger i arbeid, sier Lundberg.

Det er Tel-Tek i Telemark og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) som i samarbeid med Abelia har gjennomført studien, som er støttet av NHOs arbeidsmiljøfond.

- I dette prosjektet har vi undersøkt vilkårene for, og bruken av, ulike former for kunnskapsdeling i Abelias medlemsbedrifter. Det er prøvd ut ulike former for kunnskapsdelingsmetoder i tre utvalgte casebedrifter med fokus på metoder som har vært gjenstand for tidligere forskning, sier Lundberg.

Basert på om lag 20 identifiserte metoder for kunnskapsdeling ble det valgt tre metoder som skulle testes ut i tre bedrifter. 1. Erfaringsoverføring ved begynnelsen av en ny oppgave eller et nytt prosjekt, såkalt «peer-assist», 2. Mentorprgrammer («mentoring») og 3. Oppsummering av erfaring ved avslutning av oppgave eller prosjekt («action review»).

Enkle maler for metodene er utarbeidet og vedlagt rapporten. Disse kan enkelt tas i bruk av bedrifter som ønsker det, enten slik de er, eller i tilpasset form.

- Prosjektet har tatt utgangspunkt i at gode metoder for kompetanseoverføring og kunnskapsdeling har avgjørende betydning for den enkelte bedrifts verdiskapning og konkurranseevne, sier Lundberg som takker alle som har svart på undersøkelsen og de som har deltatt som casebedrifter.

- Vi er prisgitt medlemmenes godvilje og deltagelse i slike prosjekter. Det er viktig at Abelia kan vise til resultater i arbeidsmiljøforskning, sier hun.

Rapporter:

Guide til kunnskapsdeling i travelhetens tid

Kortrapport

Hovedrapport

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546