Med midler fra NHO

Iris ved oppdragsforsker Solfrid Mykland har fått midler fra Arbeidsmiljøfondet i NHO til å gjennomføre studiet. -Abelia synes det er spennende å være bidragsytere på et slikt prosjekt, som skal munne ut i en veileder med råd om god praksis knyttet til hvordan man håndterer og forebygger konflikter, sier HMS-ansvarlig Gro Lundberg.

Sentral ledelsesoppgave

Konflikthåndtering er en sentral ledelsesoppgave som kan skape store utfordringer for mange bedrifter. Som HMS-ansvarlig i Abelia får jeg ofte spørsmål som knytter seg til hvordan man skal tilnærme seg konflikter og håndtere dem på best mulige måte, både for partene som er del av konflikten, men også for organisasjonen som helhet, sier Lundberg
Med bakgrunn i dette søker prosjektet å finne svar på følgende spørsmål :

  • Hvordan kjennetegnes konfliktkulturer i ulike organisasjoner?
  • Hvor stort omfang av konflikter finnes i norske organisasjoner?
  • Hvordan defineres konflikter i organisasjoner?
  • Hva kjennetegner konstruktiv praksis for konflikthåndtering i organisasjoner

Målet med prosjektet er å bidra til en forbedring av måten konflikter håndteres i arbeidslivet generelt. Funnene fra kartleggingen og intervjuer i Abelias medlemsbedrifter vil bli oppsummert i en kunnskapsstatus og en veileder med ”god-praksis”- anbefalinger for ulike konfliktsituasjoner og råd om hvordan man kan håndtere og forebygge konflikter.
Veilederen vil også beskrive ulike måter konflikter kan defineres på.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546