Fakta

Som arbeidsgiver har du et juridisk ansvar når det gjelder håndtering av personkonflikt. Tar du ikke problemet på alvor kan rettsavgjørelse og et betydelig omdømmetap bli konsekvensene.

Ståle Einarsen liker å sammenligne arbeidslivet med livet for øvrig. På den måten blir det mange gode historier som oppleves best når man er til stede i salen.

Sånn er livet

På en svært visuell måte illustrerer Einarsen livet som en sammenheng av ubehag. - Noe ubehag er mer uutholdelig enn annet, sier han, og tegner en krusedull som går langt utenfor den allerede opptegnede rammen. Ubehaget som går utenfor rammen er ikke akseptert av samfunnet, og reguleres etter straffeloven, fortsetter han. Innenfor den første rammen tegner han en ny ramme. Denne rammen er arbeidsmiljøloven. Innenfor denne rammen er grensen for uakseptabelt ubehag lavere. Hvorfor det? Jo, for på arbeidsplassen er det andre regler som gjelder. På en arbeidsplass har folk begrenset valgfrihet som kan føre til større belastinger enn det kan i livet utenfor denne rammen. – Du kan velge å takke nei til et selskap der du vet en person du ikke liker også vil være tilstede. Det er vanskeligere å takke nei til et møte på jobben fordi du føler et intenst ubehag ved å være i samme rom som en kollega, sier han med et glimt i øyet.

Ta fatt i konflikter tidlig

Gjennom seminaret poengterte Einarsen hvor viktig det er at ledere griper fatt i konflikter tidlig, og ikke lar ting utvikle seg. Uønsket atferd skal ikke aksepteres hos noen. - Her kan vi lære mye sier Gro Lundberg, rådgiver arbeidsmiljø/HMS i Abelia, og oppfordrer ledere til å ta fatt i problemene, i stedet for å late som de ikke finnes. Noen konflikter er gode for arbeidsmiljøet, andre ikke, og de bør stoppes på et tidlig tidspunk før de havner på bordet hos Abelias advokater, sier hun.

Einarsen gikk nøye gjennom saksbehandlingen, og gjorde det tydelig at i denne fasen er det mange ledere som trår feil. Saken må behandles på rett nivå og av en habil saksbehandler, sier Einarsen.

- Ståle Einarsen var også gjesteforeleser for Abelia i fjor. Det var en braksuksess, og det samme gjelder i år, sier Lundberg.

Ikke kopier andre

Arbeidstilsynet anbefaler at virksomhetene utarbeider konflikthåndteringsprosedyrer. Forutsetningen for å ha en slik rutine er at den gjøres kjent og benyttes, sier Lundberg. Brukes den ikke har den ingen verdi, og i verste fall kan den få negativ effekt i en eventuell sak. Bedriften må derfor utarbeide sine egne prosedyrer tilpasset virksomheten, ikke kopiere fra andre, sier hun.

Minner om Abelias seminar Den nødvendige Samtalen 9. november

 

Anbefaler bøkene: "Det gode arbeidsmiljø", Einarsen og Skogstad og "Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet" Einarsen og Pedersen

Her finner du mer informasjon om Ståle Einarsen

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546