Jobbstafetten utplasserer unge med ulike funksjonshemminger i forskjellige bedrifter i én måned om gangen. På den måten kan vi motbevise fordommer og synligjøre muligheter.

Underveis forteller både arbeidstakere og arbeidsgivere om sine erfaringer via blogging på www.jobbstafetten.no og i sosiale medier.

Vi håper å inspirere både arbeidsgivere og unge med nedsatt funksjonsevne til å se løsninger i stedet for hindringer, slik at samfunnet får flere ressurser i arbeid.

Jobbstafetten starter 15. august og avsluttes 15. oktober.

Vil din virksomhet være med?

Kampanjen trenger arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor som ønsker å ta et samfunnsansvar. Deltakerne i Jobbstafetten blir ikke kompensert under kampanjeperioden, men i retur for arbeidsinnsatsen vil vi forsøke å gi deltakerne relevant arbeidserfaring. Vi vil sammen med virksomhetene bli enige om hvilke arbeidsoppgaver som er aktuelle. Vi er også fleksible på hva slags stillingsbrøk deltakerne har under arbeidsperioden som totalt vil være på fire uker.

Dersom det er aktuelt å delta, se jobbstafettens egne nettsider

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546