Partene har utført aktiviteter både som samarbeidsprosjekt og hver for seg, hvor partssamarbeid og arbeidet for reduksjon i sykefraværet har hatt hovedfokus. Siste tall fra SSB, viser at sykefraværet på landsbasis gikk ned fra 7,3 prosent i 1. kvartal 2011, til 6,9 prosent i 1. kvartal 2012, som er det laveste tallet for første kvartal siden IA-avtalen startet.
7. februar 2012 arrangerte partene en felles IA-konferanse på Helsfyr i Oslo med deltakere fra bedriftene, tillitsvalgte, verneombud og NAV. Den nye IA-avtalen og IA-arbeid i praksis sto på agendaen. Det ble holdt innlegg fra bedrifter, tillitsvalgte og NAV, med eksempel fra kundesenter og konsulentbransjen. Temaene ble behandlet i grupper og i plenumsdiskusjoner. Deltakerne ga konferansen god tilbakemelding, og foreslo at det gjerne kan settes av mer tid til gjennomføringen av slike konferanser.

Hvordan oppnå resultater på delmål 2 og 3, økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne og øke reell pensjonsalder?

Abelia og EL & IT Forbundet vil komme med nye innspill høsten 2012 knyttet til delmål 2 og 3, blant annet vil vi se nærmere på livsfasepolitikk/seniorpolitikk. I sommer vil vi oppfordre bedriftene, tillitsvalgte og verneombud til å drøfte følgende:
-Mange ungdommer med redusert funksjonsevne har problemer med å få arbeidserfaring. Har bedriften sommerjobber hvor ungdom med nedsatt funksjonsevne kan få prøve seg?

Vi vil også minne om nettstedet Inkluderende.no, der kan partene på en enkel og morsom måte få råd og tips til hvordan håndtere vanskelige situasjoner på arbeidsplassen. Idebanken.org lanserer også filmen pølser og kakao AS, hvor svaksynte Nora får jobb.

Organisasjonene kan kontaktes

Det er nedsatt en arbeidsgruppe hvor Abelia og EL & IT Forbundet har to representanter hver:
Gro Lundberg, Abelia
Kjersti Svee Aas, Abelia
Henning Solhaug, EL & IT Forbundet
Reidunn Wahl, EL & IT Forbundet
Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller ønsker om innspill.

Her finner du sykefraværstallene fra 1. kvartal 2012.

Les mer om samarbeidet.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546