Hva gjør du for å få et mer inkluderende og godt arbeidsmiljø?

Det nye nettstedet inkluderende.no inneholder en rekke verktøy som kan hjelpe deg i det daglige arbeidet med å forbedre eller opprettholde det gode arbeidsmiljøet. – Jeg anbefaler ledere å ta med seg de interaktive filmene å se på dem sammen med medarbeidere og verneombudet eller tillitsvalgt. På denne måten kan man sammen komme frem til gode løsninger for et godt arbeidsmiljø, sier Lundberg.

Tre interaktive episoder

inkluderende.no finner du blant annet tre interaktive filmer som tar for seg dilemmaer fra arbeidslivet. Situasjonene er gjenkjennbare. Publikum blir stilt overfor valg, og valgene som tas får konsekvenser for resten av handlingsforløpet. På denne måten får du et utgangspunkt for refleksjon og diskusjon om din rolle i bedriften, enten du er medarbeider, leder, tillitsvalgt eller verneombud.

Nettsidene vil videre være inndelt i temasider med artikler, eksempler, verktøy, tidslinjer for oppfølging av sykemeldte, nyttige lenker og mer.

Premierevisning på Colosseum kino

27. september lanseres de interaktive kursene på Colosseum kino i Oslo kl 10:00 – 11:00. Påmelding skjer via inkluderende.no.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546