Det var på møtet 25. mai der arbeidsminister Hanne Bjurstrøm møtte partene i arbeidslivet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd at de vedtok handlingsplanen for hvordan man skal følge opp avtalen.

Les pressemeldingen av 25. mai 2010 fra Arbeidsdepartementet.

IA-avtalene må oppdateres

Samarbeidsavtalene mellom den enkelte IA-virksomheten og de lokale arbeidslivssentrene må i løpet av høsten oppdateres og tilpasses den nye IA-avtalen.

Informasjon til IA-virksomhetene

Det er sendt brev til arbeidsgivere og tillitsvalgte i IA-virksomheter, hvor de informerer litt om hva den nye IA-avtale betyr for virksomheten.

De tre delmålene fra den gamle avtalen videreføres:

1. Redusere sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal
    2001.
2. Øke sysselsettingen for personer med redusert funksjonsevne.
3. Seks måneders lengre yrkesaktivitet for seniorer i forhold til 2009.

Tilretteleggingsplikten er sentral i den nye IA-avtalen som gjelder til
31. desember 2013.
 

Nytt i avtalen:

  • Arbeidet for å styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet inngår i IA-avtalens overordnede mål.
  • Ny oppdatert samarbeidsavtale skal være klar i høst. Den nye samarbeidsavtalen vil bli lagt ut på partenes nettsteder og arbeidslivssentrene vil sende den til ledere og tillitsvalgte i virksomhetene. Gjeldende samarbeidsavtale videreføres inntil ny avtale er undertegnet.
  • Det er presisert at alle IA-virksomheter skal ha en egen kontaktperson ved arbeidslivssentrene. Kontaktpersonen skal bistå både arbeidsgiver og tillitsvalgt/verneombud.
  • Det skal avholdes minst to møter i året i den enkelte virksomhet hvor kun IA står på dagsorden.
  • NAV kan frata virksomheten status som IA-virksomhet dersom den ikke følger oppforpliktelsene i samarbeidsavtalen.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546