Den nye IA-avtalen ble presentert 24. februar i år, og mange lurer blant annet på om det har skjedd en lovendring, eller hva som evt. vil komme av lovendringer og når disse trer i kraft.  NHO har derfor utarbeidet et faktaark om fraværsregler som gir svar på en del av dette.

Endringer i folketrygden iverksettes først  fra og med 1. juli neste år. Dette medfører blant annet at Aktiv sykmelding fortsatt vil gjelde fram til 1. juli 2011. 

- Vi håper faktaarket om fraværsregler vil være en støtte for de som arbeider med sykefraværsoppfølging, sier Gro Lundberg.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546