Det ble også lansert en ny elektronisk arbeidsmiljøguide, som vil være et godt verktøy i arbeidet med et godt og trygt arbeidsmiljø, særlig for små og mellomstore bedrifter.

Hensikten med endringen er at det skal bli enklere for virksomheter, arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud, bedriftshelsetjenester m.fl. å få oversikt over pliktene og rettighetene de har etter arbeidsmiljøloven. Før var kravene spredt i flere forskrifter. Nå er kravene samlet og satt i en sammenheng. Det gjør det enklere for arbeidsgivere å holde oversikt over hvilke krav som er aktuelle for sin virksomhet, følge regelverket og jobbe systematisk med HMS, sier Lundberg. De nye forskriftene er mer oversiktlig enn før. Bestemmelser som regulerer samme forhold er nå slått sammen og gjør det enklere å holde oversikt. Strukturen i arbeidsmiljøforskriftene er ny, men kravene er de samme.

–"Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er det mest grunnleggende for å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Dette er noe alle skal ha på stell, og som burde være like naturlig som å ha et økonomisystem på plass," sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet

Abelia har i flere år tilbudt HMS-opplæring til ledere, etter arbeidsmiljølovens §3-5. Dette er en viktig del av lederopplæringen vi tilbyr våre medlemsbedrifter, og vi har skreddersydd dette kurset til kunnskapsbedriftene, sier Lundberg.

I anledning nye arbeidsmiljøforskrifter har Arbeidstilsynet som mål å bidra til å gjøre flere virksomheter i stand til å arbeide systematisk med eget arbeidsmiljø, og inviterer til i alt 15 informasjonsmøter om systematisk arbeidsmiljøarbeid.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546