Forskerne mener:

Konflikter kan være kilde til læring,utvikling, kreativitet og produktivitet,
på den anne side kan langvarige personkonflikter skade den enkelte, arbeidsfellesskapet og organisasjonen.
"Ståle Einarsen"

Det partene gjør med en konflikt, kalles konflikthåndtering.
Det kan være å overse, aktiv undertrykke, overdrive, eller forsøke å løse problemet!

Med midler fra NHO

Abelia er bidragsyter i et forskningsprosjekt som handler om god praksis for konflikthåndtering i arbeidslivet. IRIS (International Research Institute of Stavanger) har fått midler fra Arbeidsmiljøfondet i NHO til å gjennomføre studien, og mange av våre medlemsbedrifter er bidragsytere inn i prosjektet som startet i fjor høst.

Dette er et spennende og matnyttig prosjekt, som også har fått mye oppmerksomhet i NHO sier HMS-ansvarlig Gro Lundberg. Målsettingen er at prosjektet skal munne ut i en veileder, knyttet til forebygging og håndtering av konflikter i arbeidslivet. For at resultatet skal bli best mulig, er vi avhengig av respons, og derfor oppfordrer vi våre medlemsbedrifter til å svare på undersøkelsen, sier Lundberg.

Sentral ledelsesoppgave

Konflikthåndtering er en sentral ledelsesoppgave som kan skape store utfordringer for mange bedrifter. Som HMS-ansvarlig i Abelia får jeg ofte spørsmål som knytter seg til hvordan man skal tilnærme seg konflikter og håndtere dem på best mulige måte, både for partene som er del av konflikten, men også for organisasjonen som helhet, sier Lundberg.

Med bakgrunn i dette søker prosjektet å finne svar på følgende spørsmål :

  • Hvordan kjennetegnes konfliktkulturer i ulike organisasjoner?
  • Hvor stort omfang av konflikter finnes i norske organisasjoner?
  • Hvordan defineres konflikter i organisasjoner?
  • Hva kjennetegner konstruktiv praksis for konflikthåndtering i organisasjoner

Målet med prosjektet er å bidra til en forbedring av måten konflikter håndteres i arbeidslivet generelt. Funnene fra kartleggingen og intervjuer i Abelias medlemsbedrifter vil bli oppsummert i en kunnskapsstatus og en veileder med ”god-praksis”- anbefalinger for ulike konfliktsituasjoner og råd om hvordan man kan håndtere og forebygge konflikter.

Veilederen vil også beskrive ulike måter konflikter kan defineres på.
 

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546