Foruten Abelias advokat Trond Erik Kvalsnes og HMS rådgiver Gro Lundberg Færden, hadde vi gleden av å høre foredragsholder  Ståle  Einarsen.  Einarsen er professor ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, og kjent både som  foredragsholder og organisasjonskonsulent, og er medforfatter av flere bøker og artikler innenfor emnet.
Å håndtere konflikter på en god måte er viktig for å bygge et åpent og godt psykososialt arbeidsmiljø. Konflikter vil kunne oppstå på alle arbeidsplasser, og Einarsen understreket at en konflikt kan virke både negativt og positivt på arbeidsmiljøet. Om en konflikt får pågå lenge nok og blir tilstrekkelig omfattende, kan den få store og negative konsekvenser både for dem det gjelder og for miljøet omkring. Så snart som mulig bør en derfor forsøke å avdekke konflikten og håndtere den på en forsvarlig måte. En veiledning på dette finnes i heftet  "Mobbing i arbeidslivet" hvor Ståle Einarsen er medforfatter.
 
I høst presenterte  "Idebanken - inkluderende arbeidsliv" et nytt veiledningshefte for arbeidsgivere og ledere:

Temahefte om mobbing i arbeidslivet.

Heftet gir råd og vink til hvordan saker som gjelder mobbing bør og skal håndteres internt i virksomheten, ut fra både juridiske og psykologiske aspekter. I det forebyggende HMS-arbeidet er det viktig å ha oppmerksomhet på det psykososiale arbeidsmiljøet. Nulltoleranse mot mobbing er en viktig verdi i et godt arbeidsmiljø. Godt forebyggende arbeid forutsetter dialog, åpenhet i arbeidsmiljøet, bred medvirkning og partssamarbeid.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546