Resultatene fra undersøkelsene vil danne referansemateriale for instituttsektoren som de deltagende instituttene får tilgang til. LEAD as er engasjert til å gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelsen for de instituttene som måtte være interessert. Det inngås egen avtale mellom LEAD as og det enkelte institutt for gjennomføring av undersøkelsen. Den første runden blir arrangert høsten 2011.

Det er utarbeidet et pristilbud som differensieres i forhold til antall ansatte ved instituttet. Pristilbudet inkluderer en grunnpakke med spørreskjema, mulighet for å legge inn ekstra spørsmål, planlegging med organisasjonspsykolog, teknisk gjennomføring av undersøkelse på web, prosjektadministrasjon og rapportering av resultater.

Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra instituttene, LEAD as, Abelia og FFA. Institutter som ønsker å gjennomføre AMIS bes ta kontakt med LEAD as ved Øystein Hansen.

Andre spørsmål knyttet til gjennomføring av AMIS kan også rettes til arbeidsgruppen ved Nina Ystehede, TØI eller til FFA ved Lars Holden, Norsk Regnesentral.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546