En større motivator enn Rovelstad skal du lete lenge etter. Jeg møter han en tidlig høstmorgen hos Telenor på Fornebu.

Kan du fortelle litt om Open Mind?

- I 1994 kjøpte Telenor et selskap som het April Data. De hadde startet opp et program for inkludering av personer med funksjonshindringer i sin bedrift. En av forutsetningene for oppkjøpet var at Telenor skulle ta med seg dette programmet å videreutvikle det. Det ble en avtale, og det tok ikke lang tid før ledelsen i Telenor skjønte at dette var en vinn-vinn-vinn-situasjon - som i tre vinnere sier Rovelstad: 1) Samfunnet vinner, fordi man på sikt får folk over fra å motta trygd til å betale skatt. 2) Deltakerne vinner, fordi de kommer seg ut på arbeidsmarkedet. 3) Telenor vinner, fordi de får tilgang til viktige ressurser i sin bedrift.

Jeg pleier å legge til en fjerde vinner, sier Rovelstad. Og det er de personene som får anledning til å jobbe sammen med deltakerne fra Open Mind eller Integration; de får en unik mulighet til å møte og forholde seg til «annerledeshet» - eller det som mange mener er annerledes, sier han. Alle har godt av å bli utfordret på dette av og til, men det er ikke så ofte vi opplever slike situasjoner, sier han.

Hva er din egen historie?

Etter skaden jeg fikk i 1995, brukte jeg mye tid på å bli kjent med «nye Tommy».  I 1999 kom jeg i kontakt med Telenors Open Mind program. I begynnelsen jobbet jeg på en teknisk avdeling. Så var det behov for arbeidscoacher i Open Mind programmet, og jeg fikk tilbud om jobb som Coach. Siden 2005 har jeg vært daglig leder for både Open Mind og Integration som startet opp i 2010. Intergration er et program som i form ligner mye på Open Mind, men som handler om å integrere arbeidskraft med høy utdannelse fra ikke-europeiske land, sier Rovelstad.

Ser ikke menneskene for bare tall

Jeg har jobbet mange år i Open Mind. Jeg opplever at mennesker med funksjonshindringer ofte må kjempe mot et system som ikke er laget for å håndtere mennesker, sier Rovelstad. Mange ganger lurer jeg på om man har systemer kun for systemets egen del. Man er så opptatt av tall og prosedyrer, at man helt glemmer at det faktisk er mennesker det handler om. Dette er komplekst, og jeg har ikke noe konkret svar på hvordan dette kan løses. Uansett tror jeg det er viktig med dialog. Kontaktpersoner i det offentlige støtteapparatet må få frigjort mer tid til å snakke med menneskene de skal finne løsninger for. I dag er det for mange regnestykker og statistikk å ta hensyn til, og enkeltindividet blir borte, sier en engasjert Rovelstad som vet godt hva han snakker om.

Les mer om Telenor Open Mind

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546