‒ Dette er et ledd i å få sykefraværet ned. Enkle systemer frigir tid til oppfølging, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. I dag sender åtte av ti bedrifter inn sykefraværsrapporter til NAV på papir.

Gjennom et nært samarbeid med leverandører av lønns-og personalsystemer kan NAV nå tilby bedrifter elektronisk rapportering.

- NHO har vært en sterk pådriver og en sentral aktør for å få til denne forenklingen. Særlig i fjor høst mottok vi mange reaksjoner fra en rekke av våre medlemsbedrifter som opplevde at rapporteringen til NAV tok uforholdsmessig mye tid. Dette tok vi opp med Arbeidsdepartementet og NAV, og vi har hatt en konstruktiv dialog og et tett samarbeid for å få til dette, sier NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard.

Her kan du lese hva NHO skriver om det nye systemet på sine nettsider.

Lov og lurt i sykefraværsarbeidet

21. november er Abelia med som arrangør av konferansen Lov og lurt i sykefraværsarbeidet. - Dette blir en nyttig og inspirerende dag, sier Gro Lundberg, fagansvarlig arbeidsmiljø og HMS i Abelia. Her blir det blant annet en gjennomgang av det nye elektroniske innrapporteringssytemet. Ønsker du mer informasjon om hvordan systemet kan tas i bruk, kan du også lese flyeren som er laget med en enkel innføring i innrapporteringssystemet.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546