26. oktober arrangerte Abelia seminaret Konflikthåndtering på arbeidsplassen. Fredag 5. november var temaet omtalt i Ukeavisen Ledelse.

Som en hvilken som helst saksbehandlingsoppgave

– Håndtering av personkonflikter er en saksbehandlingsoppgave på lik linje med en hvilken som helst annen jobb en leder kan bli stilt overfor, sier Kvalsnes. Er det snakk om produktstrategi eller økonomi går jobben ut på å hente inn opplysninger, analysere de fakta du klarer å skaffe og deretter sette en handling ut i livet. Slik er det også når det oppstår en konflikt mellom mennesker i virksomheten, påpeker han.

Hva er akseptabelt på en arbeidsplass?

Jevnt over opplever ledere personkonflikter som vanskelige å gripe tak i, og mange utsetter en inngripen på en måte de ikke ville gjort hvis det hadde vært snakk om et økonomisk problem. Arbeidsmiljøloven setter klare grenser for hva som er akseptabelt på en arbeidsplass. Hvis noen utsetter en kollega for utilbørlig oppførsel er det lederens ansvar å gripe inn.

Ikke kopier andre

Arbeidstilsynet anbefaler at virksomhetene utarbeider konflikthåndteringsprosedyrer. Forutsetningen for å ha en slik rutine er at den gjøres kjent og benyttes, sier Lundberg. Brukes den ikke har den ingen verdi, og i verste fall kan den få negativ effekt i en evetuell sak.  Bedriften må derfor utarbeide sine egne prosedyrer  tilpasset virksomheten, ikke kopiere fra andre, sier hun.

Konflikthåndteringsseminar også i 2011

- Vårt seminar om konflikthåndteringer er svært populært, sier Lundberg. Vi har allerede bestemt at seminaret skal settes opp til neste høst, 26. oktober, og Ståle Einarsen er booket. Einarsen er førsteamanuensis og dr. psychol i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen.- Det er viktig for meg å være tilstede der ledelse utføres i praksis, sier Einarsen. Derfor bidrar jeg mer enn gjerne på Abelias konflikthåndteringsseminar, sier han.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546