Det legemeldte fraværet i alles NHO bransjer ligger på 4,6, noe som også er betydelig lavere enn i første kvartal 2013 (5,3%).

Avtale mellom NHO og SSB

NHO har avtale med SSB om levering av sykefraværsdata. Statistikken som presenteres er basert på data innsamlet av SSB og koblet mot NHOs medlemsbedrifter. Vi har fra SSB fått delt inn bransjene i Abelia i  undervisningsektoren og Telekommunikasjon. Undervisningsektoren hadde et fravær på 4,4 %  i første kvartal 2013, og har nå en nedgang til  3,6. I første kvartal i år hadde telekommunikasjon har et fravær på 3,7 %. Det er nå redusert til 3,2 %, sier Lundberg.

Det er ikke noe nytt at Kunnskapsbedriftene har lavt fravær. Med et  gjennomsnitt på 2,2 % betyr at en rekke bedrifter har fravær på under 1%, som er svært hyggelige tall, sier Lundberg. Hun legger til at kunnskapsmedarbeideren drives av høy grad av motivasjon, interessant jobbinnhold og  arbeidsglede, og som igjen virker inn på tilstedeværelsen. Som leder i kunnskapsbedriften kan det derfor være vel så viktig å se sine medarbeider, for å forebygge stor arbeidsbelastning og  utbrenthet, som tidlig og tett sykefraværsoppfølging, sier hun.

NY IA – avtale

NHO vil vente med å forhandle om ny avtale om inkluderende arbeidsliv til ny regjering er på plass. Det er unaturlig å fremforhandle en ny IA-avtale med en avtroppende regjering som har varslet at den går av 14. oktober, sier NHOs avdelingsdirektør Lars Jacob Hiim. Avtale om å videreføre samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv (IA - avtalen) inngås mellom Regjeringen ved arbeidsministeren og arbeidsgiverorganisasjonene ved NHO, KS, Spekter, Virke og staten som arbeidsgiver ved fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren, og arbeidstakerorganisasjonene ved LO, Unio, YS og Akademikerne.

Nyttige lenker:

NAVs sykefraværsApp

Sykefraværsstatistikken i sin helhet for 2. kvartal 2013

Abelias siste artikkel om IA

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546