I kunnskapsbedriftene jobber folk så busta fyker, og aldri før har arbeidslivet krevd mer kunnskap hos hver enkelt medarbeider. Hjernen er produksjonsmiddelet, og lederne fortviler når hjernecellene «kortslutter». Ukentlig kan vi lese at utbrenthet er en økende utfordring i arbeidslivet og ikke minst blant yngre arbeidstagere. Det svenske arbeidstilsynet Arbetsmiljöverket har regnet ut at en utbrent medarbeider i snitt koster rundt 350.000 norske kroner. Denne kostnaden kan bedriften senke betraktelig ved å ha et sterkere fokus på ansvaret og kompetansen hos ledere så vel som medarbeidere. God ledelse kan være den beste vaksinasjonen mot utbrenthet.

En leder bør kunne avdekke om en ansatt sliter tungt og står i fare for å bli utbrent. Når en ansatt gjentatte ganger mister besinnelsen over bagateller, og viser mindre tålmodighet og glede ved jobben, må lederen reagere. Det handler nokså enkelt om å se sine medarbeidere og ta deres signaler på alvor. Abelia mener ledere må øve seg i å se tegnene, og ikke minst skape en arena for å ta det opp med medarbeiderne.

Selvfølgelig har den enkelte arbeidstaker et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet, men lederen har et overordnet ansvar, noe som også understrekes i arbeidsmiljøloven. Loven understreker at arbeidet ikke skal skape sykdom hos de ansatte – verken fysisk eller psykisk. Særlig i kunnskapsintensive bedrifter er arbeidsplassen en del av identiteten til hver enkelt medarbeider. Jobben er ikke bare en jobb som slutter klokken fire, den er en integrert del av selvbildet, et sted hvor man utvikler seg og får brukt sine evner. Fleksibiliteten kan gi frihet til å ta vare på egen ledelse, men den kan også gi kaos i hverdagen. Det krever evne til å lede seg selv når friheten og fleksibiliteten er stor.

Abelia mener at god ledelse vil være avgjørende for om virksomhetene lykkes i fremtiden. Fremtidige arbeidstagere vil søke både frihet, og selvstendighet. De vil likevel kreve å bli sett og ivaretatt, både når det går bra, og når hverdagen er krevende. Kompetanse om ledelse, og et fokus på å kunne se og følge opp sine medarbeidere vil dermed være essensielt i en leders hverdag.  Ledere må legge inn tid til medarbeideroppfølging, ha kunnskap om faresignaler, og øve på den nødvendige samtalen.

Denne kompetansen er den rette vaksinasjon mot mange av dagens sykemeldinger.

Dette innlegget sto i Ukeavisen Ledelse fredag 24. oktober

Robust organisering - om arbeidsmiljø og ledelse

10. desember arrangerer Abelia frokostmøtet Robust organisering. Her finner du mer informasjon og mulighet for påmelding.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546