Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre arbeidstakere inntekt i en overgangsperiode hvor man på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølgning fra NAV for å komme i arbeid.

For å få rett til arbeidsavklaringspenger er det et vilkår at man har fått arbeidsevnen sin nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Perioden man kan motta arbeidsavklaringspenger vil avhenge av arbeidstakerens behov for å være i arbeidsrettet aktivitet. Som hovedregel kan man ikke motta arbeidsavklaringspenger i mer enn fire år.


Etter at reformen er gjennomført vil det være tre «nivåer» for arbeidstakere som blir rammet av langvarig sykdom eller skade: 

1. Maksimalt 52 ukers sykmelding

2. Arbeidsavklaringspenger i maksimalt 4 år

3. Enten vende tilbake til arbeidslivet, eller blir varig uføretrygdet

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546