Sykefraværstallene for 2. kvartal 2012 ble offentliggjort 20. september, og de viser at privat sektor har nådd sitt IA-mål mens offentlig sektor fortsatt har litt igjen. Statistikken viser at de fleste næringene i hele NHO-området har jobbet bra for å få ned sykefraværet.

Svein Oppegaard, direktør i arbeidslivspolitikk i NHO sier i en kommentar at disse tallene er et bevis på at våre medlemmer jobber hardt og målrettet for å redusere sykefraværet. Det er gledelig at det gir gevinst for alle parter. Både arbeidsgivere, arbeidstakere og samfunnet generelt er best tjent med friske medarbeidere som trives på jobb.

- Abeliabedriftene har generelt sett hatt stabilt lavt sykefravær over mange år, sier fagansvarlig for arbeidsmiljø og HMS i Abelia, Gro Lundberg. Vi ser at kunnskapsbaserte bedrifter satser mye på å legge til rette for de ansatte, nettopp fordi de er helt avhengige av medarbeiderne skal trives og utvikle seg. Dette, i kombinasjon med at kunnskapsarbeidere i høy grad opplever at arbeidet gir mening, bidrar til at sykefraværet er lavt. For øvrig er det særlig to ting som er viktig i sykefraværsarbeidet, og det er klare rutiner og tidlig og god dialog sier Lundberg. Hun anbefaler konferansen Lov og lurt i sykefraværsarbeidet 21. november som arrangeres av NHO i samarbeid med landsforeningene, deriblant Abelia.

Her har SSB laget en oversikt over sykefraværet brutt ned på bransjenivå.

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546