Helse-, miljø og sikkerhet i kunnskapsbedrifter handler om å arbeide systematisk for et godt arbeidsmiljø, noe som igjen styrker bedriftens omdømme. Godt arbeidsmiljø letter rekruttering av dyktige medarbeidere og gir mindre sykefravær, økt produktivitet og god økonomi. Godt HMS arbeid handler om godt lederskap.

§3-5 i arbeidsmiljøloven

Abelias fagsjef i arbeidsmiljø og HMS, Gro Lundberg, vil gjerne skolere flere ledere til å bli sitt ansvar bevisst. Arbeidsmiljølovens §3-5 pålegger øverste leder å ta HMS opplæring, og Lundberg håper at det ikke bare er pålegget som gjør at ledere tar kurset. Målet er økt kunnskap om helse miljø og sikkerhet,  kjennskap til  arbeidsmiljølovens relevante bestemmelser og forskrifter, og mer kunnskap om hvordan og hvorfor det skal arbeides systematisk med arbeidsmiljøspørsmål i virksomheten.

Lundberg  anbefaler  ledere å ha en  tydelig holdning til HMS, og å sette arbeidsmiljø øverst på agendaen i ledermøter. Ledere på alle nivåer bør også ha fokus på HMS og samarbeide med verneombud, tillitsvalgte og arbeidstakere om dette. Første halvår 2014 gjennomfører Gro Lundberg HMS kurs for ledere i Stavanger, Oslo, Trondheim og Tromsø.

For HMS kurs i Oslo, klikk her

For HMS kurs i Trondheim, klikk her

For HMS kurs i Stavanger, klikk her

For HMS kurs i Tromsø, klikk her

Les også: HMS er god butikk

Les også: Arbeidstilsynet har fra 1. januar 2014 mulighet til å ilegge virksomheter som bryter lov eller forskrift et overtredelsesgebyr

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546