Aftenposten og Adresseavisen viser i dag hvordan Sverige satser på innovasjon. I Norge går  Nærings- og handelsdepartementets budsjett for næringsrettet forskning og utvikling i realiteten tilbake. Nye tall viser at Norge ikke bare har lavere vekst i samlede forskningsinvesteringer enn de nye, sterkt voksende økonomiene, men også europeiske land som Polen, Irland, Danmark, Tyskland og Østerrike ligger betydelig over.

Grunn til å slå alarm

Samtidig med at budsjettet går tilbake, har det anerkjente analysefirmaet Technopolis i en evaluering av Norges Forskningsråd, funnet grunn til å slå alarm. Det meldes blant annet om:

  • Kvaliteten på norsk forskning øker ikke som før
  • Industriell innovasjon avtar
  • Det mangler "driv" i teknologiprogrammene
  • Forskningsrådets forskningsfinansiering fremmer ikke risikofylt, nyskapende forskning
  • Forskningsinstituttenes lave basisfinansiering hindrer risikofylt, nyskapende forskning

Direktør Unni Steinsmo på Sintef uttaler i Adresseavisen at vi trenger et offentlig løft for å stimulere til mer forskning og utvikling i næringslivet. "Vi er nødt til å øke den næringsrettede forskningen i Norge, for å henge med i den stadig sterkere konkurransen. Alt som omgir oss blir  mer og mer teknologisk avansert" sier Steinsmo.

Brobygging mellom forskning og innovasjon

23. oktober arrangerer Forskningsinstituttenes Fellesarena og Universitets- og Høyskolerådet en heldagskonferanse for å ta en nærmere titt på  samarbeidet mellom forskning og innovasjon. Universitets- og høyskolesektoren og forskningsinstituttene er helt sentrale aktører i arbeidet om mer og bedre samspill. Dette seminaret setter fokus på hvordan disse to delene av norsk kunnskapssektor sammen kan bidra til en sterkere kobling mellom samfunnets behov for innovasjon og hva forskningen kan bidra til for å møte disse behovene.

Les saken "Derfor blir Norge knust av Sverige i nytenkning" i Aftenposten

Les saken "Derfor knuser Sverige oss på innovasjon" i Adresseavisen

Les hele budsjetthøringen fra FFA her