Et enstemmig Storting besluttet våren 2013 en dreining av forskningen i mer næringsrettet retning. Dette er ikke imøtekommet av regjeringen.

Verken Skattefunn eller andre viktige virkemidler for næringsrettet forskning er blitt tilstrekkelig prioritert. Budsjettet mangler også virkemidler som styrker forskning og innovasjon i offentlig sektor.

De frittstående forskningsinstituttene er tyngdepunktet for anvendt forskning og internasjonalt forskningssamarbeid. De kan ta en betydelig større rolle med å mobilisere næringsliv og offentlig sektor, hvis forholdene legges til rette for dette. - At budsjettet inneholder en viss økning i basisbevilgning til de næringsrettede forskningsinstituttene er en bra begynnelse, men behovet er stort, sier Jordfald. Noe bedret finansiering av europeisk forskningssamarbeid er også positivt, men fortsatt er slik forskning et økonomisk tapsprosjekt for forskningsinstituttene.

- Den påtroppende regjeringen har vært tydelig på at de vil gi et krafttak for kunnskap, forskning og innovasjon. Våre forventninger er store til at de vil dreie budsjettet i retning av mer anvendt og næringsrettet forskning, sier Jordfald.

Les også: Statsbudsjettet - grei grunnmur for kunnskap