– Det er virkelig stort, sier Abelias administrerende direktør, Håkon Haugli. Det var veldig hyggelig å få gratulere Simula med tildelingen av EU-prosjektene. Simula driver grunnleggende forskning innen programvare- og kommunikasjonsteknologi, og bidrar gjennom dette til nyskaping og innovasjon. I tillegg utdanner Simula kandidater innenfor informatikk, i samarbeid med norske og utenlandske universiteter. Det er kompetanse Norge trenger. Den høye forskningskvaliteten og Simulas innovasjonsarbeid, for eksempel gjennom Gründergarasjen, er en viktig kilde til inspirasjon for andre miljøer og politiske beslutningstakere, sier Haugli etter at han besøkte Simula 24. oktober.

- De gode resultatene kommer som følge av omfattende og målrettet arbeid, sier direktør ved Simula, professor Aslak Tveito. Det at vi får disse prosjektene kommer som et resultat av hardt arbeid og konsentrert innsats, og viser at vi er i stand til å levere forskning på svært høyt nivå i Norge, sier han.

Horisont 2020 er EUs største satsning på forskning og innovasjon gjennom tidene. Denne satsningen vil bidra til å fremme den teknologiske IKT-utviklingen i Europa i årene fremover. Aktører fra hele Europa har kjempet om prosjektmidlene, og konkurransen har vært knallhard.

- Å sikre best mulig rammebetingelser for norsk forskning, innovasjon og næringsutvikling, er blant Abelias kjerneoppgaver. Våre innspill til årets statsbudsjett gjenspeiler dette. Det er viktig for Norge at flere forskningsmiljøer får reell mulighet til å delta i EU-programmet Horisont 2020, verdens største forskningsprogram, og vi må få på plass bedre virkemidler for etablering av nye vekstbedrifter basert på solid norsk forskning, avslutter Haugli.

Se Abelias innspill om Stim-EU til statsbudsjettet her (pdf)

Få en introduksjon til prosjektene hos Teknisk Ukeblad

Les mer om Stim-EU her

Behovet for økt satsning på Stim-EU

Kontaktperson Agnes Landstad

agnes.landstad@abelia.no

+47 915 46 610