Norske FOU-årsverk har vokst kraftig de siste årene. Mellom 2013 og 2014 økte både antall årsverk og kostnadene med hele 10 prosent.

Det siste tiåret er norske FOU-årsverk i næringslivet økt med 40 prosent. Veksten er høyere enn våre nordiske naboland og over snittet i EU.

- Forskning i næringslivet er en viktig driver for omstilling. Derfor er det godt å se at norsk næringsliv og myndigheter nå girer opp aktiviteten, sier Agnes Landstad, leder i Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) - som er tilknyttet Abelia.

Hun er også svært godt fornøyd med resepten som sist uke ble skrevet ut av Produktivitetskommisjonen.

- Norge må målrette forskningen mot viktige samfunnsområder, slik produktivitetskommisjonen foreskriver, fastslår FFA-leder Agnes Landstad.

Fortsatt på etterskudd

Den sterke veksten forhindrer likevel ikke at Norge er betydelig på etterskudd sammenlignet med våre naboland.

Tall fra NIFU viser at Norge kun har 14.466 FOU-årsverk i næringslivet (2014-tall). Det er mindre enn en tredjedel av Sveriges 44433 årsverk.

Danmark og Finland operer til sammenligning med 24.196 og 21.369 årsverk.

- Den sittende regjeringen har løftet offentlig forskningsfinansiering over 1 prosent av BNP. Men skal næringslivet nå Stortingets mål om 2 prosent av BNP, må den næringsrettede forskningen styrkes ytterligere, sier Landstad.

Les mer om utviklingen i næringsrettet forskning - og se flere grafer på SSBs nettsider!

Figur 1. Utførte FoU-årsverk i næringslivet i Norden og EU28. 2005=100