I budsjettforliket som ble fremlagt i dag kommer det frem at det foreslåtte kuttet i Copernicus-programmet reverseres. Abelia tok i forkant av budsjettforhandlingene til orde for at Norges medlemskap i Copernicus måtte videreføres, gjennom kronikken "Norge ut av rommet" i Dagens Næringsliv og flere innspill i stortingets budsjetthøringer.

- Vi har kjempet for at Norge skal delta i Copernicus. Norsk deltakelse gir verdifulle klima-, sikkerhet- og beredskapsdata for overvåkning av norske hav- og landområder, mener Haugli.

Copernicus er Europas globale jordobservasjonssystem, en storstilt satsing for ressursforvaltning, klimaovervåkning og sivil sikkerhet med de mest avanserte jordobservasjonssatellittene i verden.

Siden 1986 har romfarts- og satellitteknologi vært et område Norge har satset sterkt på, og vi har vært bidragsyter og leverandør inn i Copernicus siden programmets oppstart i 2000. I sitt forslag til statsbudsjett ville ikke regjeringen videreføre Norges medlemskap i romprogrammet. Det er av stor betydning for norske forskningsmiljøer og teknologibedrifter, og en viktig del av en helhetlig klima- og beredskapspolitikk.

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025