Abelia og forskningsinstituttenes fellesarena er glade for at Stortinget i forliket om revidert nasjonalbudsjett bevilger 15 friske millioner i økt basisbevilgning til forskningsinstituttene. Dette er et viktig signal om at de anvendte forskningsmiljøene skal gis en sterkere rolle.

Daglig leder i FFA, Agnes Landstad er fornøyd med dagens prioritering; 

- Forskning som gir avkastning i samfunnet prioriteres . Vi merker oss at denne økningen skal gå til nye institutter i ordningen og ser fram til at den nye forskriften fra 2013 blir tatt i bruk, som regulerer bl.a. hvordan nye institutter skal fases inn i basisfinansiering, sier Landstad.

Forliket fra revidert finner du her.

Kontaktperson Agnes Landstad

agnes.landstad@abelia.no

+47 915 46 610