Et utvalg på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utredet hvordan instituttsektorens rolle i doktorgradsutdanningen kan styrkes. Utvalgets medlemmer er oppnevnt av Norges forskningsråd, Universitets- og høyskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA).

Nye virkemidler

Utvalgets hovedkonklusjon er at et tettere og mer systematisk samarbeid mellom instituttsektor og gradsgivende institusjon kan styrke doktorgradsutdanningen i Norge betraktelig. Utvalget anbefaler blant annet å ta i bruk flere professor II og forsker II stillinger, slik at doktorgradsstipendiater kan knyttes til prosjekter der forskere fra begge institusjoner er involvert. Utvalget foreslår også at det settes av 15 millioner kroner over statsbudsjettet hvert år i fem år for å stimulere til strategisk samarbeid.

- Alt dette er svært gode tiltak, sier Gunnar Jordfald, daglig leder i FFA. Instituttsektoren er i tillegg åpne for å gå enda lenger for å delta i doktorgradsutdanningen, sier han.  

Dette er et utdrag fra en sak på Forskningsrådets hjemmesider. Hele saken kan du lese her.