Men Norge har ikke råd til at de blir stående utenfor. Når regjeringen legger frem sitt budsjettforslag i oktober, må de sikre norske forskningsinstitutter rammer som gjør dem – og dermed Norge – i stand til å delta på verdens største forskningsarena.

I EUs forrige forskningsprogram klarte Norge kun å hente tilbake ca. halvparten av det vi betalte inn til den felles europeiske forskningskassen. Vi må ha ambisjoner om mer. Ikke fordi regnskapet er i ubalanse, men fordi 99 % av verdens forskning skjer utenfor Norge og vår fremtidige levestandard avhenger av at vi er del av den internasjonale kunnskapsutviklingen. Tilgang til europeiske fagmiljøer, er avgjørende ikke bare for omfanget, men også for kvaliteten på norsk forskning.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens mål om at den norske deltakelsen skal opp 60 % blir vanskelig å nå om det ikke tas politiske grep. Ordtaket «penger avler penger» er i dette tilfellet treffende, og en forsterkning av stimulanseordningen STIM-EU er helt nødvendig for at vi skal nå ambisjonene om å hente hjem vår del av fellespotten. En økning av STIM-EU er en investering – ikke bare i økt forskningsinnsats, men i den kunnskapen vi skal leve av i Norge i tiårene fremover.

Dette innlegget sto på trykk i Aftenposten torsdag 18. september

Kontaktperson Agnes Landstad

agnes.landstad@abelia.no

+47 915 46 610