Dette er saken:

• 4. mai arrangerer FFA sin årskonferanse "Forskningsinstituttenes rolle i fornyelsen av Norge"
• Trude Andresen skal holde innlegget: "Norske kommuner - best practice eller sinker i kunnskapsbasert fornyelse og omstilling"?

Hvordan tenker du forskningsinstituttene kan bidra til å skape omstilling og fornying i Norge?

- KS mener det er behov for mer forskning på kommunal sektor og de utfordringene kommunene står overfor både når det gjelder tjenesteutvikling og samfunnsutvikling, sier Andresen. For å kunne nyttiggjøre seg denne forskningen mener vi det er behov for mer anvendt forskning, forskere som deltar i endringsprosessene sammen med kommunene, både med sin analytiske kompetanse, men også for å bidra til å finne nye løsninger. Da øker muligheten for at kommunene kan innovere selv og implementere andres innovasjoner, sier hun.

Hva er din erfaring med forskningsoppdrag for offentlig sektor?

KS bruker selv forskningsmiljøer i våre egne FoU-prosjekter – ca 30 millioner kroner i året. Vi har veldig mye bra erfaring med dyktige forskningsmiljøer. Men vi har en vei å gå med tanke på formidling. Vi er for tradisjonelle når det gjelder hvordan ny kunnskap formidles til de som skal bruke kunnskapen til å endre praksis. Og det er ennå for lite forskning som er relevant for praksis i kommunal sektor, og for få forskningsmiljøer som jobber anvendt, med med forskning, sier hun.

Kan du trekke frem et prosjekt du mener er et godt eksempel?

Vi har som sagt mange prosjekter – over 30 i året – men hvis jeg skal trekke fram noe særskilt, må jeg si at måten forskningsmiljøene jobber sammen med kommunene om utvikling og implementering av velferdsteknologi, er riktig måte å jobbe på. Mer av det!

Mer informasjon om FFAs årskonferanse finnes her.

Kontaktperson Agnes Landstad

agnes.landstad@abelia.no

+47 915 46 610