I en verden der teknologi utvikles i stadig raskere tempo har Nofas en klar formening om hvordan Norge kan bli en ledende verdiskapende nasjon. - Forskningsfinansiering og forskningsstrategi er to avgjørende forutsetninger for fremtidig verdiskaping, sier Satvir Singh Parmar som er Chief Strategy Officer i Nofas. Nå er tiden inne for å tenke stort, fortsetter han. Næringslivet må ta mer risiko for å lykkes med forskning og innovasjon. For å få til dette er vi avhengig av at det offentlige stiller opp og bidrar med å satse på næringsrettet forskning. Vi trenger skikkelig risikokapital og vi må bli flinkere til å bruke support og ekspertise som finnes for å kunne nyttiggjøre oss av virkemidler, sier han.

Drammen har snudd trenden

Chaffey skriver i sitt blogginnlegg fra arrangementet at Drammen er et godt eksempel på en by som har klart å snu en negativ trend til noe positivt. Drammen har klart å utvikle attraktive boområder, god transportinfrastruktur og tiltrekker seg fremtidsrettet og kunnskapsbasert næringsliv. Det er viktig å ha en god strategi på hvordan man blir mer attraktiv, skriver Chaffey.

Høyreleder Erna Solberg innledet også, og la vekt på at Norge ligger langt nede på listen over lands ressursbruk på FoU i forhold til BNP. Solberg mener det er et stort forbedringspotensiale, og at staten må yte mer enn 1 prosent av BNP til forskning. Det er viktig å få til en bredere satsing på næringsrettet forskning enn det vi har i dag, sier Solberg. I dag er det oljebransjen som står for mesteparten av FoU-aktivitetene i Norge. Norge trenger flere ben å stå på.