Fakta

KSAT er et kommersielt satellittsenter. KSAT eies 50 % av Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) og 50 % av Nærings- og fiskeridepartementet gjennom selskapet Space Norway.

Denne uken ble det kjent at det norske selskapet KSAT har signert en utvidet og forlenget kontrakt som omfatter leveranse av bakkestasjonstjenester til det europeiske Copernicus-programmet. KSAT skal utvikle og operere en ny stasjon i Inuvik i Canada, i tillegg til aktiviteten på Svalbard. KSAT er hovedleverandør av bakkestasjonstjenester til det EU-ledede programmet for klima og miljøovervåking, Copernicus.

- Den første satellitten, Sentinel-1a, er en radarsatellitt som er spesielt viktig for Norge da den benyttes til marin overvåking i blant annet nordområdene. Data fra denne satellitten kan bedre sikkerheten og beredskapen i området. Satellitten brukes i operative tjenester for oljesøl-, is- og skipsdeteksjon. Den utgjør et meget effektivt verktøy for Norges situasjonsforståelse i nordområdene. Sentinel-2a, som leverer informasjon for skog- og landformål, skal også benytte stasjonen, forteller Rolf Skatteboe, administrerende direktør i KSAT.

KSAT er ansvarlig for at alle dataene fra de seks Sentinel-satellittene blir lest ned og sendt til relevante europeiske organisasjoner. KSAT har signert rammeavtaler i forbindelse med dette programmet på totalt 68 MEUR. Kontraktene har en varighet på 3 til 5 år, fremgår det av en pressemelding sendt ut av Kongsberg Gruppen.

Viktig med norsk Copernicus-deltakelse

Copernicus er Europas globale jordobservasjonssystem, en storstilt satsing for ressursforvaltning, klimaovervåkning og sivil sikkerhet med de mest avanserte jordobservasjonssatellittene i verden.

I fjor var Abelia en av de som sto bak kravet om å videreføre norsk deltagelse i Copernicus-programmet. Abelias administrerede direktør, Håkon Haugli, mener kontrakten til Kongsberg Satellite Services (KSAT) viser at inntektene og næringsutviklingspotensialet langt overstiger kostnadene det medfører å være en del av Copernicus.

-  Norsk romindustri omsetter allerede for totalt for 6 milliarder kroner, og har stort potensial. Det er KSAT som er lokomotivet, sier Haugli. Han påpeker at fremover vil flere kunne følge etter, og derfor er det viktig at staten legger til rette for at norske selskaper får mulighet til å konkurrere om flere attraktive nasjonale og internasjonale kontrakter i årene som kommer.