Her møter du professor Victor D. Norman som forteller om vekstmuligheter i norsk næringsliv, og om hvordan vi må omstille oss fra industriøkonomi til kunnskapsøkonomi.

Abelia er en av samarbeidspartnerne. – Det er viktig for Abelia å være med og bidra til forskningsprosjekter som bringer nye perspektiver inn i det politiske ordskiftet, sier Inge Jan Henjesand, leder for næringspolitikk i Abelia. Et spørsmål av særlig interesse for Abelia er: Hvordan får vi til den omstillingen som kreves for å bli konkurransedyktig som kunnskapsnasjon? Her tror jeg Krise Omstilling Vekst prosjektet kan komme med viktige bidrag som kan gi oss noen av svarene, sier Henjesand.

Krise Omstilling Vekst er et 5-årig satsingsprogram i NHH-miljøet. Programmet, som startet i 2009, tar opp årsaker til den internasjonale økonomiske krisen, konsekvenser på kort og lang sikt, og betydningen av krisen for omstillingsbehov og vekstmuligheter i næringslivet. Totalt er det åtte delprosjekter som inngår i kriseprogrammet. Satsingsprogrammet har fire overordnede mål:

  • Å kartlegge og formidle relevant kunnskap om krisen og de omstillinger som vil komme i kjølvannet av den
  • Å initiere ny forskning om årsaker og konsekvenser av krisen, og om hvordan man på samfunns- og bedriftsnivå bør forholde seg til, og trekke lærdom av det som har skjedd
  • Å sørge for at studentene i NHHs studieprogrammer får innsikt i problemstillingene ved at krisen og omstillingene den fører til blir brukt som problemstillinger og illustrasjoner i undervisningen
  • At NHH-miljøet blir brukt som rådgiver for myndigheter, organisasjoner og bedrifter når det gjelder håndtering av problemene og mulighetene krisen representerer.


Prosjektet har også egen blogg

For mer informasjon om Abelias jubileumskonferanse og mulighet for påmelding, se egne websider for konferansen: http://konferanse.abelia.no/