Likestillingsprisen er opprettet for å stimulere og aktivisere institusjoner til å gi likestillingsarbeidet en ekstra giv. Formålet er å øke andel kvinner i vitenskapelige stillinger og dermed stimulere til en jevnere kjønnsbalanse i UH- og instituttsektoren. Den skal styrke oppfølging av institusjonenes handlingsplaner, og prisen går til konkrete likestillingstiltak.

Her finner du veiledning for innmelding av kandidatur til Kunnskapsdepartementets Likestillingspris 2012.