Abelia og Akademikerne arrangerte tirsdag 12. august debatt om fremtidens forskning under Arendalsuka 2014. Høye ambisjoner og bred enighet preget en god debatt mellom Torbjørn Røe Isaksen (H), Trine Skei Grande (V), Trond Giske (Ap), Knut Aarbakke (Akademikerne) og Håkon Haugli (Abelia). Og en av de viktigste tiltakene som ble diskutert var norsk deltagelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horizon 2020. 

- Vi trenger bedre koordinering, mer spissing og mer satsing, konstaterte Torbjørn Røe Isaksen til tross for at det var enighet i panelet om at forskningen har fått en langt større plass i den offentlige debatten den siste tiden.

Ordstyrer Hilde Widerøe Wibe utfordret panelet på temaer som organisering og dimensjonering av forskningen, kommersialisering, og særlig forskningsinstituttenes plass i fremtiden. For alle temaene var den varslede langtidsplanen for forskning og høyere utdanning sentral. Abelia ved administrerende direktør Håkon Haugli har klare forventinger til regjeringen og Stortinget.

- Langtidsplanen for forskning må være konkret og forpliktende. Nå forventer vi at instituttsektoren får økonomiske vilkår som gir dem en faktisk mulighet til å delta i Horizon2020, og at regjeringen og Stortinget tar tak i de strukturelle hindringene instituttene i dag begrenses av. Dette er det naturlig at langtidsplanen adresserer, sa Abelia-direktør Håkon Haugli.

Som svar på Hauglis utfordring var både Venstre, Høyre, og Arbeiderpartiet var enige om at langtidsplanen for forskning må inneholde langsiktige, konkrete og forpliktende mål for forskningen. Opposisjonspartiet Arbeiderpartiet og samarbeidspartiet Venstre ga også tydelig uttrykk for at de ville presse regjeringen til å bevilge mer penger til forskning.

Les mer om Abelia på Arendalsuka her.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153