Denne forskningen gir nyskaping i næringslivet og i det offentlige. Fremtidens utfordringer og usikkerhet kan bare møtes med forskning og innovasjon.

Regjeringen foreslår en svak realvekst for forskning. Dessverre kommer svært lite av denne økningen på områder som gavner innovasjon og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor. Forskningsinstituttene står for mye av denne innsatsen og her er det ikke vekst. På mange områder er ikke en gang forventet prisstigning kompensert. De anvendte forskningsinstituttene vil fortsatt sakke akterut sammenlignet med universitets- og høyskolesektoren.

Norges andel til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon øker sterkt. Dette er verdens mest omfattende forskningssamarbeid og en aktiv deltakelse støttes av forskningsinstituttene. - Bare 75 % av kostnadene dekkes. Dette kan ikke forskningsinstituttene leve med, sier Jordfald. Derfor må bedre norsk tilleggsfinansiering etableres.

På den positive siden finner FFA satsingen på klimaforskning, samfunnsikkerhet og en viss økning til Brukerstyrte innovasjonsarenaer (BIA) hvor næringsliv og forskningen samarbeider. Men noen satsing kan det neppe kalles.

Departementet foreslår at tilskuddet til FFA blir ført videre i 2013 med en egen post. Dette skjer over kapittel 287 post 71: Tilskudd til andre private institusjoner.  Det bevilges NOK 500.000,- til denne posten.

Flere saker om Statsbudsjettet

Pauseknappen på for næringsrettet FoU og innovasjon

Lite handling

Les også NHOs kommentar til Statsbudsjettet