Mangler framtidsretting

- Abelia er tilhenger av et stramt budsjett for AS Norge, sier Chaffey. - Samtidig er det i nedgangstider viktigere enn noensinne å investere i de framtidsrettede områdene som gjør oss bedre rustet til å takle krisen og komme oss ut av den på bena. Ved siden av forskning, er det vesentlig å investere i utdanning og innovasjonsprosjekter. Det handler om å investere i grunnmuren – og i vår framtid.

Mistet et viktig redskap for forskningen

Forskningsfondet har gjort det mulig å gjennomføre helt nødvendige investeringer i laboratorier og vitenskapelig utstyr. Disse gjøres nå i stedet til gjenstand for en årlig prioriteringskamp med andre gode formål. – Abelia og store forskningsaktører som Sintef er bekymret dersom beskyttelsen av disse midlene forsvinner, sier Chaffey. Fondet strykes med et pennestrøk. Begrunnelsen er teknisk, og regissøren uten tvil finansdepartementet. - Abelia er enig i at noe måtte gjøres med Forskningsfondet, sier Chaffey. - Lav rente og dermed lav avkastning er derimot et dårlig argument for å avvikle hele fondet. Regjeringen kunne ha sikret nivået på avkastning fra fondet gjennom tilleggsbevilgninger og nye tilskudd.

Møter ikke eldrebølgen

Statsbudsjettet for 2012 legger til grunn en tro på at vi kan bevilge oss ut av eldrebølgen. Budsjettet var en gylden anledning til å møte eldrebølgen med offensive satsinger på innovasjon i pleie- og omsorgssektoren. I stedet røper regjeringen en mangelfull forståelse for at utfordringene i pleie- og omsorgssektoren er en strukturell og kompetansemessig utfordring. Budsjettet kanaliserer penger inn i bygging av omsorgsboliger og institusjoner, uten at det stilles krav til bruk av velferdsteknologi og ingenting til kompetanseutvikling. Pleie- og omsorgssektoren preges av lite mangfold i tjenesteleveransene, meget lav bruk av teknologi og meget lav forsknings- og innovasjonsarbeid (under 2 promille av driftsbudsjettet). - Dette velger regjeringen å ignorere til tross for at vi ikke har tid å miste sier Chaffey.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153